Politica de confidențialitate dridriana.ro din 01.04.2020, versiunea 1.1:

Introducere

 1. Această notificare de confidențialitate face parte integrantă din Termenii și condițiile dridriana.ro și se aplică datelor personale colectate prin intermediul domeniului www.Dridriana.ro. Activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal se desfășoară sub responsabilitatea Administratorul site-ului.
 2. Activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal se desfășoară sub responsabilitatea Administratorul site-ului, Adriana Ștefan cu adresa de contact Str. Fermelor, Nr 4, Piatra Neamț, Jud. Neamț.
 3. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor prin e-mail, la adresa adriana@stefan.ro.

Tipuri de date personale pe care le putem colecta

Când se realizează abonarea la newsletter-ul dridriana.ro, îți solicităm date precum:

 • E-mail;
 • Nume

Aceste date sunt furnizate în mod direct și consimțit de către Utilizator, pentru:

 • abonarea la newsletter-ul dridriana.ro pentru a beneficia de primirea de comunicări conținând informații utile legate de dridriana.ro;
 • pentru a trimite un comentariu legat de o poveste listata;
 • pentru a trimite un mesaj de contact către Administratorul website-ului utilizând formularul de contact prezent în pagina Contact a site-ului.

Utilizatorul poate furniza, la libera sa alegere, date cu caracter personal suplimentare, relevante pentru website. Scopul prelucrării acestor date cu caracter personal este de a oferi o imagine cât mai clară colaboratorilor Administratorul Site-ului asupra temei dorite, astfel încât Utilizatorul să primească informațiile solicitate. Prin furnizarea unor astfel de informații, Utilizatorul își dă acordul în mod expres și își asumă răspunderea pentru prelucrarea acestor categorii speciale de date cu caracter personal. Pentru a gestiona dridriana.ro și pentru a vă oferi o navigare îmbunătățită, atat Administratorul, cât și furnizorii noștri de servicii au interesul legitim de a utiliza cookie-uri sau semnalizatoare web, pentru a colecta date agregate. Utilizarea de cookie-uri se face pentru a permite afișarea corectă a conținutului, crearea și reținerea de date de autentificare, personalizarea interfeței, îmbunătățirea serviciului prin implementarea și testarea de soluții tehnice. Astfel, este posibil ca prin modulele cookie sau tehnici similare să colectăm date personale precum: adresa IP, ID-ul dvs. de cookie, navigatorul de internet, locatia, paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru, anunțurile pe care le-ai vizualizat sau pe care ai dat click;

Pentru opțiuni și informații suplimentare despre modul în care folosim modulele cookie și alte tehnologii de urmărire și modul în care le puteți controla vă rugăm sa consultați Politica cookie-urilor.

În lista de mai jos găsești mai multe informații despre modul de schimbare a setărilor legate de modulele cookie pentru navigatorul pe care îl utilizezi:
– https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/
– http://support.mozilla.com/en-GB/kb/Cookies#w_cookie-settings
– http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
– http://www.apple.com/safari/features.html#security

Ce fel de informații despre Utilizatori sunt publice?

dridriana.ro oferă Utilizatorilor posibilitatea de a intreba și răspunde altor utilizatori în secțiunea Comentariilor aflate la finalul fiecărei povești afișate pe site.

Activități publice sunt orice acțiuni pe care le faci pe site-ul www.dridriana.ro , care sunt proiectate sa fie vizibile pentru alți Utilizatori, inclusiv comentarii, recomandări, recenzii.

Grupurile de discutii ale www.dridriana.ro , incluzand aici secțiunile de „Comentarii” aflate la finalul fiecărei povești afișate pe site, sunt publice, disponibile permanent pe internet, bazate pe un site web la care Utilizatorii se pot înscrie și interacționa liber cu alți Utilizatori, deja înscriși, ceea ce înseamnă că orice informație pe care o dezvălui în activitățile publice, devine publică și poate fi vizualizată, colectată și folosită de alți utilizatori.

Administratorul Site-ului nu își asumă răspunderea pentru orice fel de datele astfel furnizate.

Cand partajezi sau recomanzi linkuri către conținut de pe o platforma terță parte, acea acțiune și orice date pe care le distribui vor fi acoperite de politica de confidențialitate a platformei respective.

Scopurile colectării datelor cu caracter personal

Datele personale colectate de către Administratorul site-ului sunt prelucrate în scopuri care includ: 

 • Utilizarea serviciilor dridriana.ro;
 • Activarea sau înregistrarea anumitor produse și servicii sau perfecționarea funcționalității;
 • Stocarea preferințelor tale pentru interacțiunile și comunicările viitoare cu dridriana.ro;
 • Îmbunătățirea serviciilor, testarea produselor și serviciilor noi;
 • Primirea mesajelor personalizate, a ofertelor și a anunțurilor speciale, relevante pentru interesele tale personale, bazate pe informațiile pe care le-ai partajat cu noi;
 • Facilitarea accesului la informații;
 • Îmbunătățirea comunicării;
 • Analizarea și înțelegerea interacțiunilor cu clienții;
 • Implementarea programelor de securitate;
 • Răspunsul la întrebările tale sau rezolvarea solicitărilor tale de produse și servicii, precum și informarea ta în legătură cu starea acestora;

Prelucrăm datele tale personale numai în scopurile pe care ți le-am comunicat. Dacă le folosim în alte scopuri (apropiate), se vor aplica măsuri de protecție a datelor suplimentare și vor fi utilizate numai cu acordul tău.

Partajarea datelor cu caracter personal

Putem partaja datele tale personale cu furnizori de produse, parteneri de afaceri și alți terți în conformitate cu legea aplicabilă.

 1. Putem partaja datele cu caracter personal și către alți parteneri, pentru gestionarea datelor și alte părți care au o relație obligatorie cu Administratorului Site-ului, pentru oferirea serviciilor sale (de ex. campanii email marketing, notificări push, contracte).
 2. În cazul în care vom primi o solicitare din partea organelor abilitate ale statului prin care este impusă dezvaluirea unor date cu caracter personal ale Utilizatorilor, conform legii, suntem obligați să îi dăm curs.
 3. De asemenea, iți vom comunica și ție datele (în cazul în care formulezi o cerere de acces la date). Totodată, începând cu data de 25 mai 2018, putem comunica datele tale și unui alt operator, la solicitarea ta pentru garantarea dreptului privind portabilitatea datelor (în măsura în care avem obligația și conform regulilor privind portabilitatea datelor aplicabile conform Regulamentului General privind Protecția Datelor începând cu de pe 25 mai 2018 și în condițiile tehnologice existente la momentul cererii tale).

Drepturile tale

 1. Sub rezerva anumitor dispoziții legale aplicabile, Utilizatorilor le sunt garantate următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal: Dreptul de a fi informat;
 2. Dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care îi privesc și în caz afirmativ, acces la datele respective și informarea corespunzătoare;
 3. Dreptul la rectificare oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 4. Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (“dreptul de a fi uitat”) în cazul în care Utilizatorul își retrage consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării dacă Utilizatorul contestă exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, dar Utilizatorul se opune ștergerii, Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Utilizatorul ni le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau dacă Utilizatorul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor ce permite Utilizatorilor să primească datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
 • prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, utilizatorul are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dacă vă exercitați acest drept, veți primi pe mail un link securizat care conține toate datele astfel solicitate.

 1. Dreptul de opoziție, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară a Utilizatorului, ca date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
 2. Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat și de a obține retragerea/anularea/reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul său orice alte asemenea aspecte.
 3. Dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.
 • Pentru orice solicitare legată de utilizarea datelor tale personale, ne poți contacta la:

Email: adriana@stefan.ro
Adresa: Str. Fermelor, Nr 4, Piatra Neamț, Jud. Neamț.

Vă încurajăm să mentineți setările personale și datele personale complete și curente.

dridriana.ro vă depune toate eforturile necesare pentru soluționarea într-un timp cât mai scurt a solicitărilor tale.

Conform legislației în domeniul protecției datelor personale, termenul de răspuns este 30 de zile. În cazul în care, în funcție de complexitatea cererii nu putem implementa măsurile solicitate într-un termen mai mic de o luna, această perioadă poate fi prelungită, conform legislației aplicabile, cu maximum 60 de zile. În această situație, veți primi o informare în termen de maximum 30 de zile de la trimiterea cererii, cu privire la motivele întârzierii. Ne rezervăm dreptul de a nu răspunde solicitărilor vădit neîntemeiate, excesive sau repetate.

Criteriile și perioada de stocare a datelor

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe Site, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, Administratorului Site-ului pote vedea și edita aceste informații.

Datele asociate contului tău și alte date furnizare prin intermediul site-ului vor rămâne în posesia Administratorului Site-ului doar pe durata existenței serviciilor furnizate și strict pentru respectarea cerințelor legale în vigoare (de ex., termenele de arhivare) și pentru protejarea drepturilor legale și intereselor Administratorului Site-ului. Dacă dorești să renunți la cont/afișări, în măsura în care datele nu vor mai fi necesare pentru respectarea cerințelor legale în vigoare și pentru protejarea drepturilor legale și a intereselor Administratorului Site-ului, acestea vor fi șterse sau anonimizate (vezi punctul 4. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) din cadrul secțiunii Drepturile tale.

Datele anonimizate vor fi utilizate strict pentru analize statistice ulterioare. 

Conectarea altor site-uri web

Pe site-ul www.dridriana.ro , poți întâlni legături către alte site-uri pentru informarea ta. Aceste site-uri pot funcționa independent de dridriana.ro și pot avea propriile notificări, declarații sau politici de confidențialitate. Îți recomandăm sa le treci în revistă pentru a înțelege cum pot fi procesate datele personale în legatura cu acele site-uri, întrucât nu suntem responsabili pentru conținutul site-urilor care nu aparțin sau care nu sunt gestionate de Administratorului Site-ului sau pentru utilizarea sau practicile de confidențialitate ale acelor site-uri.

Rețele sociale

În funcție de alegerile făcute cu privire la setările de pe diferite site-uri de socializare și/sau în combinație cu setările de pe paginile dridriana.ro, anumite date personale pot fi partajate cu dridriana.ro, în legătură cu activitățile și profilurile de socializare. Atunci când participi la diferite forumuri ale mediilor de socializare, precum Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn etc., trebuie să fii familiarizat cu ele și să înțelegi instrumentele oferite de aceste site-uri care îți permit să faci alegeri cu privire la modul în care partajezi datele personale pe profilurile de pe mediile de socializare.

dridriana.ro este angajat în practicile sau politicile de confidențialitate ale acestor terți, precum și în propriile noastre reguli interne privind mediile de socializare și această politică de confidențialitate, așadar citește notificările de confidențialitate aplicabile, termenii de utilizare și informațiile aferente privind modul în care datele personale sunt utilizate în aceste medii de socializare.

Cum iti protejăm datele personale

Ne asumăm și luăm în serios responsabilitatea noastră de protecție a datelor personale pe care ni le încredințezi. Astfel, pentru a evita pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau accesul neautorizat, Administratorului Site-ului utilizează o varietate de tehnologii de securitate și proceduri organizaționale pentru a ajuta la protejarea datelor personale. De exemplu, implementăm comenzi de acces, utilizăm firewall și securizăm servere și criptăm anumite tipuri de date, precum informații financiare și alte informații importante.

Informații speciale pentru părinți

Deoarece dridriana.ro are ca public țintă copiii sub 16 ani, avem obligația de a respecta legile și de a solicita permisiunea părinților sau a tutorelui legal înainte de colectarea, utilizarea sau divulgarea informațiilor cu privire la copii.

dridriana.ro recomandă ferm ca părinții să iși asume un rol activ de supraveghere a activităților online ale copiilor lor. În cazul în care consideri că am colectat date personale de la persoane sub varsta de 16 ani, contactează-ne la adresa adriana@stefan.ro.

Modificări ale notificării de confidențialitate

Serviciile oferite de dridriana.ro evoluează în permanență, iar forma și tipul serviciilor oferite se pot modifica din când în când fără aviz prealabil. Din acest motiv, ne rezervăm dreptul de a schimba sau a adăuga din când în când această notificare de confidențialitate, iar orice revizuiri de conținut vor fi postate pe site-urile noastre sau vor fi trimise printr-o notificare push prin intermediul aplicației sau prin e-mail.

Vom posta un anunț important pe pagina notificării de confidențialitate pentru a te înștiința cu privire la orice modificări semnificative aduse acestei notificări de confidențialitate și vom indica în partea superioară a anunțului data la care s-a realizat cea mai recentă actualizare.

Noua notificare de confidențialitate va intra în vigoare la data postării. Dacă nu ești de acord cu notificarea revizuită, trebuie sa iți schimbi preferințele sau să ai în vedere întreruperea utilizării serviciilor Dridriana.ro. Dacă accesezi sau utilizezi în continuare serviciile noastre după intrarea în vigoare a acestor schimbări, înseamnă că ești de acord să respecți notificarea de confidențialitate revizuită.

Cum ne puteți contacta

Contactează-ne la adriana@stefan.ro.

Alte informații

Prezenta politică de confidentialitate se completează cu Termenii și condițiile de utilizare a serviciilor dridriana.ro.

Dridriana.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close